Waarom kiezen voor leem bouwmaterialen ?

een natuurlijk gevoel van comfort 

Het comfortgevoel in een huis wordt beïnvloed door talrijke variabelen, zoals onder andere :

  •  De temperatuur
  •  De vochtigheidsgraad
  •  De luchtkwaliteit
  •  De luchtcirculatie
  •  De buitenomgeving
  •  ...

De keuze van de bouwmaterialen en –technieken heeft rechtstreekse gevolgen voor deze variabelen en voor het comfortgevoel in uw huis.
Indien u opteert voor ongebakken klei, kiest u niet enkel voor een materiaal waarvan de kwaliteiten al sedert millennia gewaardeerd worden, maar ook voor de natuurlijke prestaties van een uitzonderlijk materiaal.

Klei als warmteregelaar 

Het gebruik van klei in uw huis zal een positieve bijdrage leveren tot de warmteregeling in uw huis.  Ongebakken klei is in staat de omgevingswarmte op te slaan en deze daarna geleidelijk af te geven.

Inertie thermique argile crue

Warmteabsorptie bij hoge temperaturen.

inertie thermique brique argile crue

Leem geeft de opgeslagen warmte weer af wanneer de temperatuur daalt.

Door de lage volumieke massa van hun samenstelling hebben sommige huizen ook een lage thermische inertie.  Dit is meer bepaald het geval voor huizen in houtskeletbouw.
Door meer massa aan deze huizen te geven, bijvoorbeeld via scheidingswanden in klei of door het gebruik van kleipleister voor het stukadoorswerk, zal ook hun thermische inertie toenemen.

De klei zal de pieken in de temperatuurverschillen afvlakken.  Volgens een in 2011 uitgevoerde Eurecastudie is dit des te belangrijker daar het huis ook geïsoleerd is.
Met andere woorden, hoe meer uw huis naar een passief huis neigt, hoe nuttiger de klei kan blijken om de temperatuurverschillen te regelen.
Hierdoor kan er bespaard worden op de verwarming en de mechanische ventilatie, maar kan men ook, bijvoorbeeld, genieten van de zachte warmte van een open vuur in een passief huis, zonder het gevoel te krijgen dat men in een oven zit !

Klei als regelaar van de vochtigheidsgraad 

Vocht in huis kan verschillende en uiteenlopende oorzaken hebben.  Vocht is afkomstig van huishoudelijke activiteiten (douche, afwas, keuken, ...), mensen, te hoge vochtigheid buiten, enz..
De vochtigheidsgraad gecombineerd met de omgevingstemperatuur beïnvloedt in sterke mate het gevoel van welbehagen in uw huis.  Er bestaan talrijke technische middelen om deze te controleren en te regelen (GMV, luchtbevochtiger, sproeiers en sensors, natuurlijke verluchting, ...)

Absorption humidité argile crue

Leem kan tot de helft van zijn eigen gewicht aan water opnemen.

Klei werkt als een natuurlijke vochtregelaar.  Bij een teveel aan vocht wordt het door het materiaal geabsorbeerd en wanneer de lucht te droog is, wordt het weer geleidelijk afgegeven.  Dit is gemakkelijk vast te stellen in een badkamer waar de muren die met ongebakken klei* bepleisterd werden komaf maken met bewasemde spiegels.  Door zijn vermogen om de heersende vochtigheidsgraad te regelen, draagt klei op doeltreffende wijze bij tot het verminderen van schimmelproblemen.
* Deze muren mogen echter niet blootgesteld worden aan waterspatten.

Régulation humidité argile crue

De leem geeft het opgenomen water weer af naarmate de lucht droger wordt.

Klei is dus een natuurlijk, performant en kostenbesparend middel om de vochtigheidsgraad in huis binnen aangename grenzen te houden.

Klei als factor van het geluidscomfort 

Ongebakken klei is een “soepel” materiaal dat geluidsgolven absorbeert en ze dempt.
In tegenstelling tot hardere materialen (bijvoorbeeld een gebakken baksteen), die het geluid terugkaatsen, dragen leemstenen en pleistermaterialen uit ongebakken klei bij tot het akoestisch comfort dat bijzonder belangrijk is in onze moderne huizen.

Argile confort acoustique isolation

LEEM, VOOR EEN AANGENAMERE SFEER

Door zijn microcapillaire structuur is leem in staat geuren te absorberen en deze geleidelijk af te breken.  Materialen uit leem dragen op die manier bij tot een aangenamere sfeer in uw woonvertrekken. 

Argile absorption odeurs